Trọng Lượng Riêng Của Sắt Phi 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Chuẩn

Tính chất quan trọng của sắt làm cho nó trở thành một nguyên liệu chủ chốt trong nhiều công trình xây dựng. Dưới đây là thông tin về trọng lượng riêng của sắt.

Trọng lượng riêng của sắt bao nhiêu?

Khối lượng riêng của sắt là khoảng 7,850 kg/m³. Điều này có nghĩa là mỗi mét khối sắt sẽ có khối lượng khoảng 7,850 kilogram. Tính chất này giúp định lượng và ước lượng lượng sắt cần sử dụng trong các công trình xây dựng. Sắt thường được sử dụng trong việc xây dựng cột, dầm, khung kèo, và các thành phần cấu trúc khác do khả năng chịu lực tốt của nó. Đồng thời, tính chất dẻo và dễ gia công của sắt cũng làm cho nó trở thành một nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp xây dựng.

Trọng lượng riêng của sắt bao nhiêu?

trọng lượng sắt phi 6 là 2 kg

trọng lượng sắt phi 8 là 4 kg

trọng lượng sắt phi 10 là 7,21 kg

trọng lượng sắt phi 12 là 10,38 kg

trọng lượng sắt phi 14 là 14,13 kg

trọng lượng sắt phi 16 là 18,46 kg

trọng lượng sắt phi 18 là 23,36 kg

trọng lượng sắt phi 20 28,86 kg

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin về trọng lượng riêng của sắt và công thức tính trọng lượng. Điều này sẽ hữu ích cho những người quan tâm đến việc lựa chọn và sử dụng sắt thép trong các dự án xây dựng. Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, đừng ngần ngại liên hệ. Chúc bạn thành công trong công việc xây dựng và nghiên cứu của mình!

Chia sẻ:


Bài viết liên quan