Thép Hộp Vuông Đen 250 x 250, 300 x 300, 12 x 12, 400 x 400, 14x14

5/5 (1 đánh giá)

Tình trạng: Còn hàng

Nhà Nhập Khẩu Và Cung Cấp Hàng Đầu Thép Ống Đúc, Thép Ống Hàn, Thép Ống Mạ Kẽm, Thép Hộp, Thép Tấm, Thép Hình, Thép Láp, Inox, Nhôm, Đồng, ...Của Các Nước Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Trung Quốc, Việt Nam,….

Giá:Liên hệ

Số lượng:

Thép Hộp Vuông Đen 250 x 250, 300 x 300, 12 x 12, 400 x 400, 14x14

Thép hộp vuông 175 x 175 x 5.0 x 6000mm, Thép hộp vuông 175 x 175 x 6.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 175 x 175 x 8.0 x 6000mm, Thép hộp vuông 175 x 175 x 10.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 180 x 180 x 6.0 x 6000mm, Thép hộp vuông 180 x 180 x 8.0 x 6000mm 

Thép hộp vuông 180 x 180 x 10.0 x 6000mm, Thép hộp vuông 180 x 180 x 12.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 200 x 200 x 6.0 x 6000mm, Thép hộp vuông 200 x 200 x 8.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 200 x 200 x 10.0 x 6000mm, Thép hộp vuông 200 x 200 x 12.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 250 x 250 x 6.0 x 6000mm, Thép hộp vuông 250 x 250 x 8.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 250 x 250 x 10.0 x 6000mm, Thép hộp vuông 250 x 250 x 12.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 300 x 300 x 6.0 x 6000mm, Thép hộp vuông 300 x 300 x 8.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 300 x 300 x 10.0 x 6000mm, Thép hộp vuông 300 x 300 x 12.0 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 25 x 25 x 0.7 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 25 x 25 x 0.8 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 25 x 25 x 0.9 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 25 x 25 x 1.0 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 25 x 25 x 1.1 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 25 x 25 x 1.2 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 25 x 25 x 1.4 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 25 x 25 x 1.5 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 25 x 25 x 1.8 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 25 x 25 x 2.0 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 30 x 30 x 0.7 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 30 x 30 x 0.8 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 30 x 30 x 0.9 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 30 x 30 x 1.0 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 30 x 30 x 1.1 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 30 x 30 x 1.2 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 30 x 30 x 1.4 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 30 x 30 x 1.5 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 30 x 30 x 1.8 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 30 x 30 x 2.0 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 16 x 16 x 0.7 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 16 x 16 x 0.8 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 16 x 16 x 0.9 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 16 x 16 x 1.0 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 16 x 16 x 1.1 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 16 x 16 x 1.2 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 16 x 16 x 1.4 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 16 x 16 x 1.5 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 16 x 16 x 1.8 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 16 x 16 x 2.0 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 20 x 20 x 0.7 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 20 x 20 x 0.8 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 20 x 20 x 0.9 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 20 x 20 x 1.0 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 20 x 20 x 1.2 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 20 x 20 x 1.4 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 20 x 20 x 1.5 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 20 x 20 x 1.8 x 6000mm

Thép vuông chữ nhật 20 x 20 x 2.0 x 6000mm, Thép vuông chữ nhật 20 x 20 x 2.3 x 6000mm

Quy Cách Thép Hộp Chữ NhậtQuy Cách Thép Hộp VuôngQuy Cách Thép Ống

Quy Cách Thép Hình HQuy Cách Thép Hình IQuy Cách Thép Hình VQuy Cách Thép Hình U

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại thép, và phụ kiện thép sau đây:

  • Thép tấm SS400, CT3, Q345B
  • Thép hình : H, U, I, V, C, Z, …
  • Thép hộp: hộp vuông, hộp chữ nhât cỡ lớn
  • Thép đặc chủng: + Tấm S45C, S50C, S55C, SKD11, SKD61, P20, P1, FDAC, XAR400, XAR500, 65G, …

 + Thép tròn đặc S45C, SKD61, …

Phụ kiện ống: mặt bích, co, tê, bầu giảm của ống

Bình luận